Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.lodzkagaleriasztuki.pl
Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Warunków korzystania ze strony internetowej www.lodzkagaleriasztuki.pl (zwanej dalejStroną).
Strona szanuje prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających ją i korzystających z jej zasobów. Strona zbiera informacje osobowe od osób odwiedzających i korzystających z jej zasobów, w tym: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu, adres dostawy, itp. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu: dostarczenia oferowanych usług i produktów, realizacji zamówień i zakupów, umożliwienia korzystania z konta użytkownika, wysyłania powiadomień o nowych produktach i usługach, zapewnienia poprawy jakości oferowanych usług i produktów, badań rynku lub ewaluacji jakości usług, wysyłania newsletterów i innych informacji marketingowych. Strona nie wykorzystuje ani nie udostępnia tych informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że ma to służyć realizacji umowy lub jest wymagane na podstawie obowiązującego prawa. Użytkownik ma prawo wycofania zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w każdym czasie, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania emailem na adres info@lodzkagaleriasztuki.pl. Użytkownik ma również prawo wglądu lub poprawiania swoich danych osobowych, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres info@lodzkagaleriasztuki.pl. Strona może zbierać informacje nieosobowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje o stronie, z której użytkownik trafił na stronę. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości usług świadczonych na stronie. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na stronie i wejdą w życie z chwilą publikacji.

Łódzka Galeria Sztuki
Logo
Porównywać produkty
  • Ogółem (0)
Porównać
0
Kosz